Agora S.A. - Polska spółka medialna
ZAMKNIęCIE
Tool-1

Z ostatniej chwili


Grupa Agora patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024!

PRASA, RADIO, AGORA, STRONA GłóWNA, NAJNOWSZA AKTUALNOść (TOOLBAR)

Grupa Agora patronem medialnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2024!

więcej
Tool-3
0

Schowek

(
0
)
Notowania

Notowania

Spółka

AGO

Kurs akcji [PLN]

10,60 zł

Zmiana[PLN]

-0,93%

Do pobrania

Tool-7

Dane spółki

AGORA S.A.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa

AGO -0,93%
mWIG40 -0,04%
WIG-MEDIA 0,31%

Regon: 11559486
Numer KRS: 59944
NIP: 526-030-56-44

Tool-4

20 marca 2024 / 07:44

WYNIKI FINANSOWE GRUPY AGORA PO 4. KWARTALE 2023 R.

W 2023 r. Grupa Agora osiągnęła najwyższe w historii przychody, które wyniosły ponad 1 424 mln zł. Jednocześnie spółka zakończyła ubiegły rok z zyskiem netto 85 mln zł i zyskiem na poziomie EBITDA wynoszącym 224,6 mln zł, co oznacza wzrost tego wskaźnika rok do roku o 61,2%. W samym 4. kwartale spółka odnotowała 438 mln zł przychodów, czyli więcej o 32,4% niż w analogicznym okresie rok temu. Wpłynęła na to konsolidacja z Eurozetem oraz wzrost przychodów w większości segmentów biznesowych Grupy, w tym w segmentach Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Prasa Cyfrowa i Drukowana, gdzie spółka po raz kolejny wykazała wysoką dynamikę przychodów z kanałów cyfrowych.

W 2023 roku odnotowaliśmy rekordowe przychody w historii Agory. Wzrost wpływów był na tyle wysoki, że mimo wciąż rosnących kosztów prowadzenia działalności, raportujemy po czwartym kwartale solidny wynik – komentuje Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora. Jednym z czynników, które wpłynęły na ten rezultat, było przejęcie kontroli nad Eurozetem, co otworzyło Agorze drogę do walki o pozycję lidera na rynku radiowym i było dla nas najważniejszym wydarzeniem minionego roku.

W czwartym kwartale 2023 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły ponad 438 mln zł, co oznacza wzrost o 32,4% w stosunku do wyników odnotowanych przed rokiem. To w dużej mierze skutek konsolidacji z Eurozetem, wzrostu wpływów w segmencie Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Prasa Cyfrowa i Drukowana. W całym 2023 r. przychody Grupy Agora wyniosły 1 424,3 mln zł i były o 28% większe niż w roku poprzednim.

O prawie 46% w stosunku do okresu październik-grudzień 2022 r. wzrosły w Grupie Agora przychody ze sprzedaży usług reklamowych, a osiągnęły one blisko 230 mln zł. Najbardziej przyczyniły się do tego wyższe o prawie 232% wpływy z reklamy w segmencie Radio, które wyniosły 102 mln zł. To efekt konsolidacji wyników z Eurozetem, w tym integracji oferty sprzedażowej i wykorzystania synergii, jaką dało połączenie portfolio Eurozetu i Grupy Radiowej Agory. Przychody reklamowe były wyższe rok do roku również w segmencie Reklama Zewnętrzna – wyniosły 55,9 mln zł, w działalności kinowej – wyniosły 14,7 mln zł i w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana – wyniosły 16,4 mln zł.

 

Zgodnie z szacunkami Agory, rynek reklamy w Polsce wzrósł w 4. kwartale 2023 r. o ponad 6% r/r, a reklamodawcy wydali w tym czasie na promowanie swoich produktów i usług 3,68 mld zł1. W całym 2023 r. rynek reklamy w Polsce osiągnął wartość ok. 12 mld zł, a jego dynamika wyniosła prawie 6,5% r/r, przekraczając założenia Agory. Warto zauważyć, że wartość rynku reklamowego była o około 20% większa niż w rekordowym 2019 r., czyli przed pandemią COVID-19.

 

Przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios w czwartym kwartale 2023 r. wzrosły o 17,8% do 68,3 mln zł, a wpływy ze sprzedaży barowej w kinach były większe o ponad 22,4% i wyniosły 37,7 mln zł. W całym 2023 r. wpływy ze sprzedaży biletów do kin wyniosły 244 mln zł i było to prawie 27%

 

więcej niż rok wcześniej. Za wzrost wpływów z działalności kinowej oprócz wyższej frekwencji odpowiadały również wyższe ceny biletów oraz produktów w barach kinowych.

Wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw w ostatnim kwartale 2023 r. zwiększyła się o 2,1% i wyniosła 39,4 mln zł, a w całym 2023 r. – prawie 140 mln zł. To skutek wyższych wpływów w Wydawnictwie Agora oraz w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana, gdzie zmieniła się struktura tych przychodów – spadają wpływy ze sprzedaży papierowego wydania „Gazety Wyborczej”, a rosną wpływy z prenumeraty cyfrowej. Wyborcza.pl zamknęła 2023 r. z liczbą ponad 303,3 tys. aktywnych subskrypcji. Ten wynik, a także wzrost liczby subskrybentów usługi TOK FM Premium do 38,5 tys. na koniec 2023 r., pozwolił Grupie Agora ugruntować pozycję lidera subskrypcji cyfrowych.

Koszty operacyjne netto Grupy Agora w całym 2023 r. wyniosły prawie 1380 mln zł, a w samym czwartym kwartale wzrosły o 11,7%  do 403,8 mln zł. Były one wyższe niż rok temu w segmentach Radio, Film i Książka, Reklama Zewnętrzna oraz Internet, niższe zaś w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana. Istotny wpływ na poziom kosztów Grupy miała konsolidacja z Eurozetem.

Największą pozycję wśród wydatków Grupy Agora w okresie październik-grudzień 2023 r. stanowiły koszty usług obcych, które wyniosły prawie 141 mln zł i były wyższe o 31,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Oprócz efektu konsolidacji z Eurozetem, na tę kategorię wpływ miała głównie działalność filmowa i kinowa w segmencie Film i Książka, a także wyższe koszty realizacji kampanii reklamowych oraz rozwijania i utrzymywania infrastruktury nośników reklamowych w segmencie Reklama Zewnętrzna.

Zmiana nastąpiła również w wynagrodzeniach i świadczeniach na rzecz pracowników, które stanowiły 121,5 mln zł i były wyższe od tych odnotowanych rok wcześniej o 29,1%. Wzrost dotyczył niemal wszystkich segmentów Grupy i jej pionów wspomagających, a wyjątki stanowiły segmenty Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz Internet. Zatrudnienie etatowe w Grupie Agora w grudniu 2023 r. wyniosło 2 581 etatów i było wyższe o 242 etaty r/r.

Podsumowując, w czwartym kwartale 2023 r. Grupa Agora osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 84,9 mln zł oraz zysk na poziomie EBIT w wysokości 34,3 mln zł, co oznacza istotną poprawę obydwu wskaźników w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku2. Zysk netto wyniósł 50,9 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej – ponad 40 mln zł. W całym 2023 r. Grupa Agora osiągnęła zysk na poziomie EBITDA w wysokości 224,6 mln zł, zysk EBIT – 44,6 mln zł, a zysk netto – 85 mln zł, w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej – 65,4 mln zł.

W maju 2023 r. Agora opracowała pierwszą w swojej historii strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2023-2027. Dokument określa cele dotyczące wymiernych działań, które mają wywierać pozytywny wpływ na otoczenie i przeciwdziałać wszelkim formom łamania praw człowieka.

Do końca 2023 r. Agora osiągnęła niemalże 15% redukcję emisji CO2 (w zakresach 1+2 market-based) w porównaniu do roku bazowego, spełniając tym samym cel, który wyznaczyła sobie na 2025 r. W obszarze pracowniczym odnotowano istotny spadek wskaźnika Glass Ceiling Ratio (wskaźnik obrazujący równość szans w awansie i rozwoju), co również pozwoliło spełnić cel na 2025 r. już w 2023 r. Ponadto, w minionym roku Agora rozpoczęła działania na rzecz celów związanych z mitygacją negatywnego wpływu na środowisko, również w łańcuchu dostaw, a także zainicjowała tworzenie strategii różnorodności dla całej Grupy Agora.

 

 

Źródło danych:

skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Agora wg MSSF za 4. kw. 2023 r.

Przypisy:

1Rynek reklamy – szacunki Agory (prasa na podstawie Kantar Media oraz monitoringu Agory, radio na podstawie Kantar Media), IGRZ (reklama zewnętrzna), Publicis Media (TV, kino, internet).

 

Więcej informacji:

Krzysztof Mazur, manager ds. IR Agory S.A.

Anna Marucha, dyrektorka Komunikacji Korporacyjnej Agory S.A.

e-mail: press@agora.pl, investor@agora.pl www.agora.pl

 

 

Agora S.A. powstała w 1989 r.; od 1999 r. jest notowana na giełdzie w Warszawie. Jej najważniejszymi przedsięwzięciami są: Helios S.A. – operator największej sieci kin w kraju pod względem liczby obiektów oraz właściciel firmy produkcji i dystrybucji filmowej NEXT FILM; działalność radiowa pod szyldem Grupa Eurozet obejmująca 9 rozgłośni z TOP20 najczęściej słuchanych stacji w Polsce, powstała dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu, którego Agora jest większościowym wspólnikiem; AMS – lider polskiego rynku reklamy zewnętrznej, a także cenione media informacyjne – „Gazeta Wyborcza”, najpopularniejsza opiniotwórcza gazeta w Polsce i lider cyfrowej transformacji polskiej prasy, Gazeta.pl, będąca w czołówce polskich portali oraz ponadregionalne Radio TOK FM, najpopularniejsza stacja w formacie news&talk w Polsce. Serwisy internetowe Agory należą do wiodących pod względem popularności w swoich kategoriach, jak np. Sport.pl, Moto.pl czy Plotek.pl, dostępne online i poprzez aplikacje mobilne. Spółka zajmuje się wydawaniem i dystrybucją książek, wydawnictw muzycznych oraz filmowych, a także działa na rynku gastronomicznym.

Powrót

NEWSLETTER

Każdego dnia dzieje się u nas coś nowego.
Chętnie o tym opowiemy.

Wybierz :

Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera zawierającego informacje na temat działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora w interesującym Panią/Pana obszarze. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10. Będą one przetwarzane w celu dostarczania zamówionego newslettera, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez kontakt z iod@agora.pl, jednak jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wycofując zgodę na otrzymywanie newslettera, rezygnuje Pani/Pan z otrzymywania wszystkich newsletterów korporacyjnych dotyczących działalności Agory S.A. oraz spółek z grupy kapitałowej Agora. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw przysługujących osobom, których dane przetwarzamy, znajduje się w Polityce prywatności serwisu Agora.pl oraz w naszej Polityce transparentności.